Dla klientów drukarni jakość ważniejsza niż cena – raport Konica Minolta

Warszawa, 18 czerwca 2018 – Według drukarni, firmom, które składają zlecenia, zależy przede wszystkim na niskiej cenie i dotrzymaniu terminu – wynika z najnowszego raportu1 opublikowanego przez Konica Minolta. Okazuje się, że klienci widzą tę kwestię nieco inaczej i na pierwszym miejscu (89% odpowiedzi) stawiają jakość usług, a następnie terminowość (88%) oraz czas realizacji zamówienia (80%). Branża deklaruje gotowość do inwestowania w nowe technologie i wyjścia naprzeciw nowym potrzebom klientów, ale nie zawsze jest ich w pełni świadoma.

 

Nasze badanie miało na celu zestawienie dwóch punktów widzenia: drukarni oraz klienta. W pierwszej kolejności zapytaliśmy małe, średnie i duże firmy, jak oceniają współpracę z drukarniami. Następnie, podczas organizowanej przez nas co roku Akademii Liderów Biznesu, przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród przedstawicieli czołowych drukarni w Polsce. Okazało się, że porównując te dwie perspektywy, można dostrzec rozbieżności. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z badania pomogą branży lepiej zrozumieć potrzeby klientów i wdrożyć odpowiednie zmiany – mówi Tomasz Habierski, Industrial Printing Product Manager w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska.

 
Polecenia działają najlepiej
 

Drukarnie przeceniają internet jako źródło wiedzy o swojej ofercie i stawiają go przed rekomendacjami czy reklamą. Tymczasem dla klientów najważniejsze okazały się rekomendacje partnerów biznesowych (41%) oraz znajomych (30%), a internet wskazywano dopiero na trzecim miejscu (29%). Rekomendacje zyskiwały na znaczeniu wraz z wielkością prowadzonego przedsiębiorstwa.

 
Drukarnie właściwie rozpoznają oczekiwania klientów odnośnie obsługi. W obydwu badanych grupach na pierwszym miejscu wskazywano szybki kontakt po złożeniu zapytania.
 


Branża gotowa na zmiany
Większość drukarni wśród kluczowych trendów wymienia wypieranie druku przez inne technologie (59%), rosnące znaczenie personalizacji zleceń (56%) oraz presję na jakość i czas realizacji (56%). W odpowiedzi planują przede wszystkim inwestować w nowe technologie (82%) i doskonalić jakość realizacji (62%).
 
Drukarnie pozytywnie określają swój poziom przygotowania do nadchodzących zmian. Ponad 60% oceniło swoje kompetencje oraz kwestie zarządzania relacjami z klientem jako bardzo dobre2 . Średnia ocena dotycząca przygotowania pod względem inwestycji wynosiła 6.9 w skali od 1 do 10.
 


Branża poligraficzna dostrzega nowe potrzeby klientów i kluczowe wyzwania w najbliższych latach. Drukarnie chcą reagować na dynamikę rynku głównie inwestycjami w sprzęt i technologię. To pozytywne zjawisko, które z pewnością zwiększy ich konkurencyjność. Warto przy tym zwrócić szczególną uwagę na wysoką jakość obsługi, ponieważ z perspektywy konsumenta jest to najważniejszy czynnik współpracy. W dodatku ma realne przełożenie na pozyskiwanie nowych zleceń, ponieważ klienci najczęściej uzyskują informacje o ofercie przez rekomendacje swoich partnerów biznesowych oraz znajomych – podsumowuje Michał Wiśniewski, Production Printing Product Manager w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska.
 


Badanie przeprowadzone w 2018 roku przez firmę badawczą na zlecenie Konica Minolta. Część pierwsza polegała na badaniu rynkowym metodą CATI wśród 100 małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z różnych branży korzystających z usług drukarni. Część drugą stanowiło badanie ankietowe przeprowadzone podczas konferencji Akademii Liderów Biznesu 2018.

Ocena minimum 7 w skali od 1-10