Madax Dzierżawa

Dzierżawa to bardzo popularna forma posiadania sprzętu drukującego, z której korzystają często nie tylko firmy, ale również instytucje, szkoły i urzędy. Zamiast kupować urządzenie, wystarczy podpisać umowę dzierżawy, na podstawie której można otrzymać urządzenie do użytkowania.

Opłata dzierżawna uzależniona jest od wartości danego urządzenia oraz ilości wykonywanych miesięcznie wydruków. W przypadkach deklaracji wykonywania przez dzierżawcę dużej ilości wydruków, odstępujemy od miesięcznej opłaty czynszowej. W cenę dzierżawy wliczony jest wówczas pełny koszt materiałów eksploatacyjnych oraz usług związanych z serwisowaniem kopiarki (z wyłączeniem papieru).

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupu dzierżawionych urządzeń w atrakcyjnych cenach.

Ogólne warunki dzierżawy:

  • Czas trwania umowy dzierżawy wynosi od 12 do 36 miesięcy;
  • Opłata miesięczna stanowi sumę opłaty czynszowej oraz opłaty za wykonane kopie (zgodnie z warunkami umowy);
  • Cena za pojedynczy wydruk pokrywa wszystkie koszty eksploatacji urządzenia (tj.: materiały i części eksploatacyjne, konserwację i naprawy, z wyłączeniem papieru), bez względu na stopień pokrycia drukowanych stron;
  • Szybkość reakcji serwisu skrócona do realnego minimum 4 godzin ( na terenie miasta Warszawa);
  • W przypadku awarii maszyny, której naprawa zajmie powyżej 48h zapewniamy urządzenie zastępcze posiadające takie same parametry techniczne;
  • Opłata w ramach umowy serwisowo-materiałowej jest uzależniona wyłącznie od ilości wykonanych w miesiącu kopii;
  • Prawo pierwokupu urządzenia po zakończeniu umowy dzierżawy lub gwarancja wymiany urządzenia na nowe.