Netaphor SiteAudit

Oprogramowanie do monitorowania wielofunkcyjnych urządzeń drukujących

Efektywne zarządzanie flotą urządzeń drukujących to oprócz kontroli liczby wydruków, także monitorowanie jakości ich pracy.
Więcej Informacji

 

 

Netaphor SiteAudit jest narzędziem do zbierania danych o urządzeniach i monitorowania ich pracy. Dla rozległych sieci komputerowych, w których występuje duża liczba monitorowanych maszyn drukujących, zalecane jest wydzielenie sieci wirtualnej i podłączenie do niej wszystkich urządzeń drukujących i serwerów druku. Tak, aby ograniczyć wpływ ruchu pakietów związanych z monitorowaniem i drukowaniem z pakietami związanymi z pozostałymi systemami.

Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie ruchu sieciowego, który nie jest związany z bieżącą działalnością firmy. Wskazane jest również, aby administrator sieci wyznaczył odpowiednie zakresy adresów IP dla urządzeń drukujących i serwerów wydruku, które będą monitorowane przez oprogramowanie Netaphor SiteAudit. Poprzez automatyczne generowanie raportów oraz powiadomienia minimalizuje zaangażowanie personelu IT w codzienną obsługę systemu drukowania. Pozwala to skupić się personelowi IT na zadaniach związanych ze wspieraniem biznesu klienta i jednocześnie ograniczyć koszty.