Madax Leasing

Leasing jest bezpieczną i szybką formą finansowania urządzeń, szczególnie atrakcyjną dla firm, które nie chcą lub nie mogą skorzystać z kredytu bankowego oraz zaangażować własnego kapitału.

Opiera się na prostych zasadach: strona finansująca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z rzeczy na określony w umowie czas, w zamian za ustalone miesięczne raty leasingowe.

Umowa leasingowa pozwala na korzystanie z najnowszych technologii bez wcześniejszego inwestowania środków własnych, związanych z bezpośrednim zakupem wielofunkcyjnych urządzeń.

W przypadku wyboru tej formy finansowania ważne jest skorzystanie z usług leasingowych oferowanych przez sieć autoryzowanych dostawców.

Korzyści z umowy leasingowej:

  • Szybka i łatwa realizacja transakcji przy zachowaniu minimum formalności;
  • Brak konieczności przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia;
  • Korzystanie z przedmiotu bez inwestowania środków własnych, które można wykorzystywać m.in. do dalszego obrotu;
  • Warunki spłat rat leasingowych są dostosowane indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy;
  • Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu, zmniejszające podstawę opodatkowania;
  • Spłata rat dokonywana jest z wypracowanych przez urządzenie bieżących zasobów.
  • Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA. Nie jest również widoczny, jak zobowiązanie w bilansie, przez co nie pogarsza stosunku zadłużenia do kapitału własnego.